EKONOMİ 24/12/2014

Ekonomi....

 

Dolu Çerçeve:                Ekonomi

 

 

       

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sanayi ve ticaret yapısıyla önemli yer işgal ederek dikkat çekmeye başlamıştır.

Artuklu ilçemizin geleneksel ekonomik yapısı tarım, el sanatları, ticaret ve son zamanlarda artış gösteren imalat sanayi ile küçük çaplı sanayiye dayalıdır. Uluslararası Nakliyat ilçenin ekonomisinde önemli bir yeri tutmaktadır. İlçenin Nusaybin Sınır kapısı (Suriye) ve Habur Sınır kapısına çok yakın olması sebebiyle nakliyecilik gelişmiştir. Son yıllarda Artuklu ilçesine verilen teşviklerin büyük bir kısmı nakliyecilik, tarım ve hayvancılık sektörüne yöneliktir.

Dolu Çerçeve:                   Tarım

 

 

 

İlçe Topraklarının % 57 si ovada olan   Artuklu ilçemizde ekonomik yaşam tarımsal üretime bağlıdır. Tahıl ürünlerine ( Buğday, Arpa vb.) , Pamuk ve Mısır’a dayalı tarımsal üretim, buna ek entegre tesisleri de beraberinde getirmiştir. Organize Sanayii Bölgesinde bu ürünleri işlemek üzere fabrikalar çoğalmıştır.  Bahçe ve bostanlıklarda domates, patlıcan, salatalık, kavun-karpuz ekilir. Bağcılık ilçemizin dağ kesiminde özellikle Zınnar, Şeyhan ve Kabala bölgesinde gelişmiştir. 150 bin tonu geçen üzüm istihsali ile Türkiye’de dördüncü sırada, Karpuz da onuncu sırada yer alır.

Zeytin, Badem, Ceviz ve Nar gibi yemişlerin yetiştiriciliği günden güne artmaktadır. İlçemize özgün olan Imlebbes (Badem Şekeri), bademin işlenmesi ile ortaya çıkan bir Kuruyemiş çeşididir. Nohut ve Mercimek yetiştiriciliğinde bölgede sayılı ilçelerin arasında yer almakta olup Sade ve tuzlu Leblebi üretiminde, ülkede Çorum ili ile yarışmaktadır.   

 

Dolu Çerçeve:                    Hayvancılık

 

 

Çok miktarda küçükbaş hayvan yetiştirilen Artuklu ilçemizde hayvancılık başlıca gelir kaynakları arasında yer alır. Koyunun yanı sıra kıl keçisi ve yöreye özgü bir çeşit Ankara keçisi de yetiştirilen ilçemizde bu hayvanlardan elde edilen yün, kıl ve tiftik gibi hayvansal ürünler dokumacılıkta kullanılır. İlçenin iç kesimlerindeki bazı yörelerde sığır yetiştiriciliği de yapılır.

Dolu Çerçeve:                   Ticaret

 

 

 

Bölgemizin ve İlimizin birinci pazarı konumunda bulunan Irak pazarının, Irak’ta yaşanan iç savaş nedeniyle ihracatçımıza büyük darbe vurmuştur, İlçemizin ihracatı %99 Kuzey Irak’a gerçekleşmektedir. İlçemiz sınırlarında kurulan Mardin ilinin ilk büyük AVM si olan MOVAPARK AVM ilçemizin, modern şehircilik ve ticaretin dünyaya açılan yüzü olmuştur. Ticarette özellikle kırılma noktası oluşturmuş ve ilçe sakinlerinin ufkunu genişletmeyi başarmıştır.

Dolu Çerçeve:                Sanayi

 

 

 

 

İlçede sanayileşme faaliyetleri öncelikle Türkiye Kalkınma Bankası ve Kamu İktisadi Kuruluşlarının önderliğinde kurulan sanayi tesisleri ile başlamıştır. Bu tesislerin en önemlileri Çimento Fabrikası,  Boru Fabrikası ve Kireç Fabrikasıdır.

Artuklu ilçemiz, sanayileşmede atağa kalkmış bir ilçedir. Organize Sanayi Bölgesi dolduğundan Ek Organize sanayi Bölgesi açılmış bu dahi kısa sürede büyük, orta ve küçük ölçekli işletmelerle dolmuştur.

2.Organize Sanayii Bölgesinin 600 hkt alanda Ortaköy Mah. civarında kurulması kararı alınmış, yer belirlenmiş ve Sanayii Bakanlığından oluru alınmıştır.

.

 

Dolu Çerçeve:                   Yeraltı Zenginlikleri

 

 

Artuklu ilçesi civarında çimento hammaddesi ve Yalım mahallesi civarında iyi kalitede mermer  ve Nahit taşı sahaları bulunmaktadır.