Mardin İli,Artuklu İlçesi, Diyarbakırkapı Mahallesi,703 ada 8-65-66 nolu Parselerle ile Mardin İli,Artuklu İlçesi,Nur Mahallesi , 873 Ada, 37 Nolu Parsele İlişkin İmar Plan Değişi 18/10/2018

.