Mardin İli, Artuklu İlçesi, Savurkapı Mah. 293. Ada 5.10. ve 12. Parsellere İlişkin İmar Değişikliği 19/07/2018

.