Temmuz Ayı Duyuru Metni 06/07/2018

.

 

 

                ARTUKLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLANEN DUYURULUR

 

 

           Belediye Meclisi gündeminde bulunan aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere

02/07/2018  Pazartesi  günü saat 11:00’ da Belediye Meclis Salonunda olağan olarak toplanacaktır.

 

   

  

 

 

 

                                                                                                                           Mehmet GÜMÜŞ

                                                                                                                           Yazı İşleri Müdür V.

 

 

 

 

 

 

 

GÜNDEM        :

 

          1.İmar Komisyon raporunun görüşülmesi.

          2. Gündem dışı konular