Haziran Ayı Duyuru Metni 20/06/2018

 

 

 

                ARTUKLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLANEN DUYURULUR

 

 

           Belediye Meclisi gündeminde bulunan aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere

01/06/2018  Cuma  günü saat 11:00’ da Belediye Meclis Salonunda olağan olarak toplanacaktır.

 

   

  

 

 

 

                                                                                                                           Mehmet GÜMÜŞ

                                                                                                                           Yazı İşleri Müdür V.

 

 

 

 

 

 

 

GÜNDEM        :

 

          1.Özel Kalem Müdürlüğünün GABB Meclis üyesi seçimi ile ilgili yazısı.

          2.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İmar Plan değişikliği ile ilgili yazısı.

          3.Gündem dışı konular.