Mayıs Ayı Duyuru Metni 11/05/2018

 

 

 

                ARTUKLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLANEN DUYURULUR

 

 

           Belediye Meclisi gündeminde bulunan aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere

02/05/2018  Çarşamba günü saat 11:00’ da Belediye Meclis Salonunda olağan olarak toplanacaktır.

 

   

  

 

 

 

                                                                                                                           İsmet BİRTEK

                                                                                                                           Yazı İşleri Müdür V.

 

 

 

 

 

 

 

 

  GÜNDEM        :

 

          1.  İmar Komisyon raporunun görüşülmesi.

          2  .Destek Hizmetler Müdürlüğünün Araç ve Bina onarım talebi ile ilgili yazısı.

          3.  Gençlik ve Spor Hizmetler  Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili yazısı.

          4.  Gençlik ve Spor Hizmetler  Müdürlüğünün Halı Saha tadilatı ile ilgili yazısı.

          5.  Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2017 Yılı Bütçe Kesin Hesabı ile ilgili yazısı.

          6.  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Halk Ekmek İle ilgili yazısı.

          7.  Gündem dışı konular.