Mardin İli Artuklu İlçesi Kabala Mah. 849 ve 844 nolu parsellere ilişkin imar plan değişikliği 18/04/2018

.