NİSAN AYI DUYURU METNİ 17/04/2018

 

 

 

                ARTUKLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLANEN DUYURULUR

 

 

           Belediye Meclisi gündeminde bulunan aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere

02/04/2018  Pazartesi günü saat 11:00’ da Belediye Meclis Salonunda olağan olarak toplanacaktır.

 

   

  

 

 

 

                                                                                                                           Mehmet GÜMÜŞ

                                                                                                                           Yazı İşleri Müdür V.

 

 

 

 

 

 

 

 

  GÜNDEM        :

 

          1.Fen İşleri Müdürlüğünün Yardım Talebi ile ilgili yazısı.

          2.Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2017 Yılı Faaliyet Raporu İle ilgili yazısı.

          3.Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Yardım Talebi ile ilgili yazısı.

          4.Destek Hizmetleri Müdürlüğünün Yönetmelik ile ilgili yazısı.

          5.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İmar Plan değişikliği ile ilgili yazısı.

          6.Gündem dışı konular.