Şirkete Geçiş Yapan Kesinleşen Sonuç Listesi 02/04/2018

696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127. Maddesinin Geçici 24. Maddesi Gereği, Taşeronda Çalışan İşçilerin Artuklu Belediyesi Bünyesindeki Şirkete İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin Kesin Sonuçları

 

            01 Ocak 2018 tarihli ve 30288 sayısında yayınlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına veya mahalli idare şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 ve 24 üncü maddelerinin uygulamasına dair usul ve esaslara Kapsamında Taşeron Personellerin İşçi Statüsüne geçirilmesine İlişkin   Belirtilen kriterler dahilinde sınava girme hakkı elde eden taşeron işçilerin, şirket işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin Artuklu Belediyemizde oluşturulan sınav komisyonu tarafından yapılan sınavda başarılı olan kişilerin idaremiz bünyesindeki şirkete işçi statüsünde geçmelerine karar verilenlerin adı, soyadı ve T.C. kimlik numaralarıyla www.artuklu.bel.tr. yayımlanmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.

Kesinleşen Sonuç Listesi İçin TIKLAYINIZ