Güvenlik ve Arşiv Araştırma Sonuç Listesi 02/04/2018

696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127. Maddesinin Geçici 24. Maddesi Gereği, Taşeronda Çalışan İşçilerin Artuklu Belediyesi Bünyesindeki Şirkete İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin Güvenlik ve Arşiv Araştırması Sonuçları

 

01 Ocak 2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazetenin 32 nci Maddesinin 3 ncü Bendi "(3) Başvuru sahipleri hakkında 12/1/2018 tarihinde 14/2/2000 tarihli ve 2000/284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğine uygun olarak başvuru sırasında ilgili Yönetmelik ekindeki form doldurulmak suretiyle arşiv araştırması yapılması il valiliklerinden topluca istenir. Arşiv araştırması yapılacak ilgilinin ikametgâh adresinin bulunduğu valilik esas alınır. İlgili mercilerden intikal eden arşiv araştırması sonucunda elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi tespit komisyonunca yapılır" denildiğinden, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin   güvenlik ve arşiv araştırması tamamlanmış olanların Tespit Komisyonu tarafından incelenmesi sonucu arşiv araştırması uygun olmayanların adı, soyadı ve T.C. kimlik numaralarıyla www.artuklu.bel.tr. yayımlanmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.

Güvenlik ve Arşiv Araştırma Sonuç Listesi İçin TIKLAYINIZ