ARTUKLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLANEN DUYURULUR 12/03/2018

.

 

 

 

                ARTUKLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLANEN DUYURULUR

 

 

           Belediye Meclisi gündeminde bulunan aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere

01/03/2018  Perşembe günü saat 11:00’ da Belediye Meclis Salonunda olağan olarak toplanacaktır.

 

   

  

 

 

 

                                                                                                                      Mehmet GÜMÜŞ

                                                                                                                      Yazı İşleri Müdür V.

 

 

 

 

 

 

 

 

  GÜNDEM        :

 

          1.Özel Kalem Müdürlüğünün Tarihi Sokakların Sağlıklaştırılması Projesi ile ilgili yazısı.

          2.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Tahsisin Kaldırılması ile ilgili yazısı.

          3.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Tahsis ile ilgili yazısı.

          4.Gündem dışı konular.