Mardin İli,Artuklu İlçesi, Alakuş Mahallesi,129 ada 3 nolu Parsele İlişkin İmar Plan Değişikliği 08/03/2018

.