Mardin İli , Artuklu İlçesi , Akıncı Mahallesi,298 Parsel Numaralı Taşınmaza İlişkin İmar Plan Değişikliği 05/03/2018

.