696 Sayılı KHK'nın 127 Maddesinin itiraz Duyurusu 16/02/2018

696 Sayılı KHK'nın 127 Maddesinin Geçici 24. Maddesi gereği yayınlanan red listesinde ismi bulunanlar istemeleri durumunda itirazlarını 19-20-21 Şubat 2018 tarihlerinde Mardin Valiliği bünyesinde oluşturulan itiraz komisyonuna yapacaklardır.