ARTUKLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLANEN DUYURULUR 02/02/2018

.

 

 

 

                ARTUKLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLANEN DUYURULUR

 

 

           Belediye Meclisi gündeminde bulunan aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere

01/02/2018  Perşembe günü saat 11:00’ da Belediye Meclis Salonunda olağan olarak toplanacaktır.

 

   

  

 

 

 

                                                                                                                      Mehmet GÜMÜŞ

                                                                                                                      Yazı İşleri Müdür V.

 

 

 

 

 

 

 

 

  GÜNDEM        :

 

          1.İmar komisyon raporunun görüşülmesi.

          2.Fen İşleri Müdürlüğünün Protokol Yetkisi ile ilgili yazısı.

          3.Fen İşleri Müdürlüğünün Ortak Hizmet Projesi ile ilgili yazısı.

          4.Park ve Bahçeler Müdürlüğünün Parklara isim verilmesi ile ilgili yazısı.

          5.İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Şirket kurulması ile ilgili yazısı.

          6.Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün İhale talebi ile ilgili yazısı.

          7.Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Semt Polikliniği ile ilgili yazısı.

          8.Gündem dışı konular.