Artuklu Belediye Başkanlığından İlanen Duyurulur 10/01/2018

 

 

 

                ARTUKLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLANEN DUYURULUR

 

 

           Belediye Meclisi gündeminde bulunan aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere

02/01/2018  Salı günü saat 11:00’ da Belediye Meclis Salonunda olağan olarak toplanacaktır.

 

   

  

 

 

 

                                                                                                                      Mehmet GÜMÜŞ

                                                                                                                     Yazı İşleri Müdür V.

 

 

 

 

 

 

 

 

  GÜNDEM        :

 

          1.İmar ve Komisyonun Raporunun görüşülmesi.

          2.Yazı İşleri Müdürlüğünün Denetim Komisyonu ile  ile ilgili yazısı.

3.İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Tam Zamanlı Sözleşmeli Personellerin çalıştırılması ve ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili yazısı.

          4.İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Mevsimlik İşçi vizesi ile ilgili yazısı.

          5.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İmar Plan değişikliği ile ilgili yazısı.

          6.Mali Hizmetler Müdürlüğünün Kamuya tahsisli Hesapları ile ilgili yazısı.

          7.Gündem dışı konular.