ARTUKLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLANEN DUYURULUR 29/11/2017

Belediye Meclisi gündeminde bulunan aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere

01/11/2017 Çarşamba günü saat 11:00’ da Belediye Meclis Salonunda olağan olarak toplanacaktır.

 

 

 

                ARTUKLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLANEN DUYURULUR

 

 

           Belediye Meclisi gündeminde bulunan aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere

01/11/2017 Çarşamba günü saat 11:00’ da Belediye Meclis Salonunda olağan olarak toplanacaktır.

 

   

  

 

 

 

                                                                                                                      Mehmet GÜMÜŞ

                                                                                                                     Yazı İşleri Müdür V.

 

 

 

 

 

 

 

 

GÜNDEM        :

 

    1-İmar Komisyon raporunun görüşülmesi.                  

               2-Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürlüğünün Yönetmelik ile ilgili yazısı .                  

   3-Destek Hizmetleri Müdürlüğünün İlçe Jandarma Komutanlığı Sivil Araç talebi ile ilgili yazısı .                  

   4-İnsan Kayn.ve Eğitim Müd’nün Sosyal Denge Tazminatı ile ilgili yazısı.

   5-İnsan Kayn.ve Eğitim Müd’nün Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel Çalıştırılması ile ilgili yazısı.

   6- Gündem dışı konular.