Mardin ili, Artuklu İlçesi, Nur Mahallesi 873 ada 55 nolu parsel mevcut 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planındaİbadet Alanı olarak Planlanmıştır 06/11/2017

.