Mardin İli, Artuklu İlçesi, Nur Mahallesi,1112 Ada 2 ve 3 Nolu Parsellere İlişkin Plan Değişikliği İlanen Duyurulur 13/10/2017

.