ARTUKLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLANEN DUYURULUR 11/09/2017

Belediye Meclisi gündeminde bulunan aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere

05/09/2017 Salı günü saat 11:00’ da Belediye Meclis Salonunda olağan olarak toplanacaktır.

 

   

  

 

 

 

                                                                                                                                    Mehmet GÜMÜŞ

                                                                                                                                    Yazı İşleri Müdür V.

 

 

 

 

GÜNDEM        :

 

        1.İmar komisyon raporunun görüşülmesi.

        2.Park ve Bahçeler Müdürlüğünün Park ismi ile ilgili yazısı.

        3.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Tahsisin kaldırılması ile ilgili yazısı.

        4. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün imar plan değişikliği ile ilgili yazısı.

        5. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün imar plan değişikliği ile ilgili yazısı.

        6.Gündem dışı konular.