Artuklu Belediye Başkanlığından İlanen Duyurulur 11/08/2017

ARTUKLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLANEN DUYURULUR

 

ARTUKLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLANEN DUYURULUR

 

 

         Belediye Meclisi gündeminde bulunan aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere

01/08/2017 Salı günü saat 11:00’ da Belediye Meclis Salonunda olağan olarak toplanacaktır.

 

   

  

 

 

 

                                                                                                                           Mehmet GÜMÜŞ

                                                                                                                           Yazı İşleri Müdür V.

                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    GÜNDEM        :

 

 

           1.İmar Komisyon raporunun görüşülmesi.

           2.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İmar Plan değişikliği ile ilgili yazısı

           3.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İmar Plan değişikliği ile ilgili yazısı

           4.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İmar Plan değişikliği ile ilgili yazısı

           5.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İmar Plan değişikliği ile ilgili yazısı

           6.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İmar Plan değişikliği ile ilgili yazısı

           7.Gündem dışı konular.