Artuklu Belediye Başkanlığından İlanen Duyurulur / Temmuz Duyuru 03/07/2017

Belediye Meclisi gündeminde bulunan aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere

03/07/2017 Pazartesi günü saat 11:00’ da Belediye Meclis Salonunda olağan olarak toplanacaktır.

 

 

    GÜNDEM        :

 

 

           1.Fen İşleri Müdürlüğünün yardım talebi ile ilgili yazısı.

           2.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İmar Plan değişikliği ile ilgili yazısı

           3.Park ve Bahçeler Müdürlüğünün Park isimleri ile ilgili yazısı

           4.Gündem dışı konular.