Artuklu Belediye Başkanlığından İlanen Duyurulur / Haziran Karar 01/06/2017

          Belediye Meclisi Olağan olarak bugün saat 11.00‘ da Artuklu Kaymakamı Belediye Başkan V. Şakir Öner ÖZTÜRK Başkanlığında toplandı. Yoklama yapıldı. Salt çoğunluğun mevcut olduğu görülmekle oturum açıldı. 

T.C.

ARTUKLU BELEDİYESİ

Belediye Meclis Başkanlığı

 

Karar No      :                                                                                  Toplantı Dönemi: Haziran  / 2017

Karar Tarihi : 01/06/2017                                                               Birleşim Sayısı   : 1

 

 

BAŞKAN                         :  Şakir Öner ÖZTÜRK – Artuklu Kaymakamı Belediye Başkan V.

 

 

TOPLANTI TARİHİ      : 01/06/2017 Perşembe  Günü Saat: 11:00

 

 

GELEN ÜYELER           : Abdullatif DERİN - Celaleddin KAVAK- Süleyman CAN

 

 

GELMEYEN ÜYELER  : 

 

 

İZİNLİ ÜYELER               :

 

 

 

 

 

          Belediye Meclisi Olağan olarak bugün saat 11.00‘ da Artuklu Kaymakamı Belediye Başkan V. Şakir Öner ÖZTÜRK Başkanlığında toplandı. Yoklama yapıldı. Salt çoğunluğun mevcut olduğu görülmekle oturum açıldı.

 

           

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şakir Öner ÖZTÜRK            Celaleddin KAVAK       Abdullatif DERİN              Süleyman CAN               

Artuklu Kaymakamı              Destek Hiz. Müdürü       İmar ve Şeh.Md.V              Mali Hiz.Md V.

Belediye Başkan V.

 

 

 

 

 

 

 

 

     T.C.

ARTUKLU BELEDİYESİ

Belediye Meclis Başkanlığı

 

Karar No      :                                                                                     Toplantı Dönemi: Haziran / 2017

Karar Tarihi : 01/06/2017                                                                  Birleşim Sayısı   : 1

 

 

GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİ

 

            Konuya ilişkin İmar Komisyon raporu okunacaktır.

 

 

 

İMAR KOMİSYON RAPORU

 

 

02.05.2017 tarihli Belediyemiz Meclis kararı ile komisyonumuza havale edilen 1 adet konuyla ilgili 08.05.2017 tarihinde toplanılmış olup, alınan karar aşağıya alınmıştır.

 

 

1. Özdibek İnş. Otomotiv Turz. Tarım İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti. ve Berat ÖZKAN: Mardin İli, Artuklu İlçesi, Yalım Mahallesi 440 ada 19 nolu parselin ekte sunulan İmar Plan paftalarının onaylanması talep edilmektedir.

 

 

 

            Komisyonumuzca yapılan inceleme neticesinde; Uygulama İmar Planı Değişikliğine konu olan Mardin İli, Artuklu İlçesi, Yalım Mahallesi 440 ada 19 nolu parsele ait onaylı imar planında önerilmiş olan iki adet blok, mülk sahibinin yatırım amacı olan ticaret ve konut kullanımına uygun olmakla beraber, mimari açıdan uygun değildir. Mülk sahibi parsel üzerinde yine iki blok ve bu blokları birbirine bağlayan tek katlı ticaret yapısı yapmayı öngörmektedir. Ayrıca blok taban alanlarında form değişikliği suretiyle parsel içinde daha fazla otopark ve ortak kullanım alanı elde etmek istemektedir. Konut bloklarının taban alanı daralmasının karşılığı olarak da kat adedi artmaktadır. Hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile 620 m2 taban alanına sahip iki adet 11 katlı blok ve bu blokları birbirine bağlana 557 m2 1 katlı ticaret alanı önerilmiştir. Plan değişikliği ile önerilen toplam inşaat alanı (emsal hesabına esas) 14.197 m2, onaylı imar planında ise bu alan 14.256 m2’dir. Dolayısıyla plan değişikliği ile herhangi bir şekilde emsal artışı önerilmemiş olup, hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, planlama teknikleri ve şehircilik ilkeleri bakımından uygun görülmüştür. 3194 sayılı İmar Kanunu yönetmeliğine uygun olarak hazırlanan ekte sunulan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği paftalarının onaylanması komisyonumuzca oybirliği ile kabul edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

ARTUKLU BELEDİYESİ

Belediye Meclis Başkanlığı

 

Karar No      : 15926771-2017/22                                                    Toplantı Dönemi: Haziran  / 2017

Karar Tarihi : 01/06/2017                                                                Birleşim Sayısı   : 1

 

 

 

KARAR

 

           Konuya ilişkin yapılan görüşmeler neticesinde; Özdibek İnş. Otomotiv Turz. Tarım İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti. ve Berat ÖZKANa ait Uygulama İmar Planı Değişikliğine konu olan Mardin İli, Artuklu İlçesi, Yalım Mahallesi 440 ada 19 nolu parsele ait onaylı imar planında önerilmiş olan iki adet blok, mülk sahibinin yatırım amacı olan ticaret ve konut kullanımına uygun olmakla beraber, mimari açıdan uygun değildir. Mülk sahibi parsel üzerinde yine iki blok ve bu blokları birbirine bağlayan tek katlı ticaret yapısı yapmayı öngörmektedir. Ayrıca blok taban alanlarında form değişikliği suretiyle parsel içinde daha fazla otopark ve ortak kullanım alanı elde etmek istemektedir. Konut bloklarının taban alanı daralmasının karşılığı olarak da kat adedi artmaktadır. Hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile 620 m2 taban alanına sahip iki adet 11 katlı blok ve bu blokları birbirine bağlana 557 m2 1 katlı ticaret alanı önerilmiştir. Plan değişikliği ile önerilen toplam inşaat alanı (emsal hesabına esas) 14.197 m2, onaylı imar planında ise bu alan 14.256 m2’dir. Dolayısıyla plan değişikliği ile herhangi bir şekilde emsal artışı önerilmemiş olup, hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, planlama teknikleri ve şehircilik ilkeleri bakımından uygun görülmüştür. 3194 sayılı İmar Kanunu yönetmeliğine uygun olarak hazırlanan ekte sunulan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği paftalarının onaylanmasının imar komisyon raporu doğrultusunda meclisimizce kabul edilmesine ve  5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi kanununun 14.maddesi uyarınca Mardin Büyükşehir Belediyesine gönderilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Kalan gündem maddelerinin 02/06/2017 tarihinde saat 11:00’da yapılacak olan 2. Birleşim toplantısında görüşülmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.Oturumun kapatılması Başkan tarafından oylamaya sunuldu. Oturumun kapatılmasına toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verildi. Oturum saat 11:35 ‘de kapatıldı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şakir Öner ÖZTÜRK            Celaleddin KAVAK       Abdullatif DERİN              Süleyman CAN               

Artuklu Kaymakamı              Destek Hiz. Müdürü       İmar ve Şeh.Md.V              Mali Hiz.Md V.

Belediye Başkan V.

 

 

 

 

 

 

Teslim Edildiği Tarih  :

Kayıt Numarası           :

T.C.

ARTUKLU BELEDİYESİ

Belediye Meclis Başkanlığı

 

Karar No      :                                                                                  Toplantı Dönemi: Haziran  / 2017

Karar Tarihi : 02/06/2017                                                               Birleşim Sayısı   : 2

 

 

BAŞKAN                         :  Şakir Öner ÖZTÜRK – Artuklu Kaymakamı Belediye Başkan V.

 

 

TOPLANTI TARİHİ      : 02/06/2017 Cuma  Günü Saat: 11:00

 

 

GELEN ÜYELER           : Abdullatif DERİN - Celaleddin KAVAK- Süleyman CAN

 

 

GELMEYEN ÜYELER  : 

 

 

İZİNLİ ÜYELER               :

 

 

 

 

 

          Belediye Meclisi Olağan olarak bugün saat 11.00‘ da Artuklu Kaymakamı Belediye Başkan V. Şakir Öner ÖZTÜRK Başkanlığında toplandı. Yoklama yapıldı. Salt çoğunluğun mevcut olduğu görülmekle oturum açıldı.

 

           

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şakir Öner ÖZTÜRK            Celaleddin KAVAK       Abdullatif DERİN              Süleyman CAN                

Artuklu Kaymakamı              Destek Hiz. Müdürü       İmar ve Şeh.Md.V              Mali Hiz.Md V.

Belediye Başkan V.

 

 

 

 

 

 

 

     T.C.

ARTUKLU BELEDİYESİ

Belediye Meclis Başkanlığı

 

Karar No      :15926771-2017/23                                                      Toplantı Dönemi: Haziran  / 2017

Karar Tarihi : 02/06/2017                                                                 Birleşim Sayısı   : 2

 

 

 

GÜNDEMİN İKİNCİ MADDESİ

 

            Konuya ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel olarak 1 Avukatın çalıştırılması ve ücretinin belirlenmesi ile ilgili 26/05/2017 tarihli yazısı okunacaktır

 

 

                                                        BAŞKANLIK MAKAMINA

 

          5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49.maddesi hükümleri gereğince Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel olarak 1 adet Avukat’ın 06.06.2017- 31.12.2017 tarihleri arasında çalıştırılması ve ücretinin belirlenmesi hususunu;

Bilgilerinize arz ederim.

           

        

 

KARAR     

     

            Konuya ilişkin yapılan görüşmeler neticesinde; Belediyemiz bünyesinde Tam zamanlı sözleşmeli personel olarak Özgül SAİDOĞLU ’nun 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49. Maddesi hükümleri gereğince sözleşmeli olarak çalıştırılmasına ve sözleşme imzalamak üzere Artuklu Kaymakamı Belediye Başkan V. Sayın Şakir Öner ÖZTÜRK’e yetki verilmesine ve Maliye Bakanlığının belirlemiş olduğu 2017 Mali Yılı 657 sayılı kanuna göre taban net aylık tutarı ödenmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

            Gelecek meclis toplantısının 03/07/2017 tarihinde saat 11:00’da yapılması ve oturumun kapatılması Başkan tarafından oylamaya sunuldu, oturumun kapatılmasına ve gelecek meclis toplantısının 03/07/2017 tarihinde yapılmasına toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi. Oturum saat 11:30’ da kapatıldı.

 

 

 

 

 

 

 

 

Şakir Öner ÖZTÜRK            Celaleddin KAVAK       Abdullatif DERİN              Süleyman CAN               

Artuklu Kaymakamı              Destek Hiz. Müdürü       İmar ve Şeh.Md.V              Mali Hiz.Md V.

Belediye Başkan V.

 

 

 

Teslim Edildiği Tarih  :

Kayıt Numarası           :