Artuklu Belediye Başkanlığından İlanen Duyurulur / Haziran Ayı Meclis Toplantısı 01/06/2017

Belediye Meclisi gündeminde bulunan aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 01/06/2017 Perşembe günü saat 11:00’ da Belediye Meclis Salonunda olağan olarak toplanacaktır

GÜNDEM        :

 

 

           1.İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi.

           2.İnsan Kayn. ve Eğt. Müdürlüğünün Tam Zamanlı Sözleşmeli Avukat çalıştırılması ile ilgili yazısı

           3.Gündem dışı konular.