Mardin Tarihi

  Fırat ve Dicle nehirleri arasında Mezopotamya bölgesinde,  tarih boyunca pek çok medeniyet yerleşmiştir. Bir dağın tepesinde kurulmuş olan Mardin, Yukarı Mezopotamya’nın en eski şehirlerinden biridir.

 M.Ö. 4500' den başlayarak klasik anlamda yerleşim gören Mardin, Subari,  Sümer, Akad, Babil, Mitaniler, Asur, Pers, Bizans, Araplar, Selçuklu, Artuklu,   Osmanlı Dönemi’ne ilişkin birçok yapıyı bünyesinde harmanlayabilmiş önemli bir açık hava müzesidir.

 

Mardin, 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin sınır şehri olmuştur. 1990 yılında 16.05.1990 tarih ve 3647 sayılı kanunla bu İle bağlı, Cizre, İdil ve Silopi Mardin’den ayrılarak aynı tarih ve sayılı kanunla kurulan Şırnak iline, Gercüş ilçesi ise Batman iline bağlanmıştır.

 

Artuklu ilçemiz 12/11/2012 tarihli 6360 sayılı kanunla Büyükşehir Belediyesi ile birlikte kurulmuş, önceleri Merkez Belediyesi olarak görev yapan Belediyemiz bu kanunla ilçe Belediyesi hüviyeti kazanmıştır. Artukoğulları dönemine ait yoğun yapıların olması, ilçe içinde bulunan Artuklu Üniversitesinden de etkilenerek ilçemize Artuklu ismi verilmiştir.